Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY PYDOCA

  • Nhân viên: trung thực, chuyên nghiệp, nhiệt tình, thân thiện, đoàn kết.
  • Đối với khách hàng: vui vẻ, lịch sự, lắng nghe, chia sẻ, phục vụ hết mình, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công.
  • Tránh nhiệm: PYDOCA cam kết trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, đối tác… lấy uy tín, chất lượng làm đầu.