Đội ngũ

ĐỘI NGŨ CỦA CÔNG TY PYDOCA

PYDOCA xây dựng đội ngũ dựa trên 5 yếu tố:

  • TRUNG THỰC
  • CHUYÊN NGHIỆP
  • NHIỆT TÌNH
  • THÂN THIỆN
  • ĐOÀN KẾT